Hälsoresultat

HD röntgen, patella och tandstatus på dansk-svensk gårdshund och vi uppdaterar sidan så fort vi får in resultat. Röntgenresultaten är med start från 2013.

Kull Antal i kullen HD röntgen/HD index A B C D E
A (2012) 5 5/110-93 2 1 2
B (2013) 7 7/114-104 6 1
C (2016) 5 3/96  3
D (2017) 6  5/102 4 1
E (20…) -/-

I avelsindex (HD index) räknas endast hundar registrerade i Sverige. Vi har exporterat tre hundar från kull A och B till Finland där två har HD A och en HD C/D.
Från kull C flyttade två valpar till Finland och två till Norge. Endast en avkomma bor  i Sverige, med index 96.
Ovanstående index är kontrollerade senast 20180911.

A-kullen har alla patella ua. I B-kullen har två patella ua, övriga är inte undersökta. I C-kullen har två av tre som är undersökta patella ua.

D kullens resultat har börjat komma in, fyra hundar finns i Sverige. En i Norge och en i Finland. Hittills tre patella UA.

TACK för att ni hälsoundersöker hundarna! Det är till stor hjälp för oss i vår planering.IMG_4048-0.JPG