Billing och Beyla aka Milan

imageStort tack till Er som hälsoundersöker våra avkommor. Det bidrar till avelsutvärdering både för oss men även till hela populationen av gårdshundar. Ett viktigt redskap i en liten ras. Både Billing och Milan röntgades nu i oktober med fina resultat. Billing fick A och Milan B så båda är därmed godkända. Tack än en gång för att ni bidrar!

På bilden Billings höfter.