Funnyfail’s Fröken Fräken Billing

Juli 1 år.
SE42980/2019 Funnyfail’s Fröken Fräken Billing kallas för Juli, 8 veckor hemma på gården snart på väg mot Luleå. Julis pappa är Billing, Skadis Beundrade Billing Carlsson och vår Freja är farmor.
Julis stamtavla