Funnyfail’s Fröken Fräken Billing

Juli 2 år
Juli 1 år
Juli 1 år.
SE42980/2019 Funnyfail’s Fröken Fräken Billing kallas för Juli, 8 veckor hemma på gården snart på väg mot Luleå. Julis pappa är Billing, Skadis Beundrade Billing Carlsson och vår Freja är farmor.
Julis stamtavla

Juli är hälsoundersökt med HD C/B index 92, patella UA och fulltandad med saxbett. Juli är dessutom hereditärt PLL clear genom att båda föräldrarna testat clear.

Juli är mamma till vår E-kull som föddes 2022.