Skadis Fröja

Från vår F-kull behöll vi avelsrätt på Fröja SE43763/2023. Under årens lopp har vi inte haft så många kullar men alltid försökt ta vidare något. Fröja har en stamtavla som vi tycker är intressant. Vi försöker alltid hitta hanar som kanske inte finns nästgårds utan som tillför rasen något.