Norrbottenspets

Norrbottenspetsen är en gammal ras som sägs härstamma från små lajkor som funnits på Nordkalotten sedan förhistorisk tid. Det är en jakthund som använts till jakt på älg, ekorre och skogsfågel. Idag används Norrbottenspetsen främst till jakt på skogsfågel som tjäder, orre och järpe. Det är en så kallad trädskallare.

1948 avregistrerades Norrbottenspets hos Svenska Kennelklubben
(SKK) eftersom det ansågs vara en utdöd ras. Men den överlevde, den fanns just som vakt- och sällskapshund på avlägsna gårdar i Norrbottens inland.

Rasen räddades kan man säga av några entusiaster. De sökte reda på rastypiska individer som säkerställde rasens fortlevnad.1967 återinförde SKK rasen i sitt register och
en ny standard upprättades.

Våra tre Norrbottenspetsar 2002. Idbäckens Madja längst fram, Klingspetsens Raija och Klingspetsens Nova längst till vänster
Våra tre Norrbottenspetsar 2002. Idbäckens Madja längst fram, Klingspetsens Raija och Klingspetsens Nova längst till vänster
Punapippurin Tundra senhöst 2012

Rasstandard:
Idealmankhöjden för hanhundar är 45 cm,
för tikar 42 cm.
Färg skall vara vit med klart avgränsade stora
gula eller gulröda fläckar, men fläckar i andra
färger accepteras.
Pälsen är ganska kort och tämligen hård.
Den är betydligt längre runt halsen, på lårens
baksidor och på svansen.

Norrbottenspetsen skall vara stram och vig och ha lätt rektangulär
kropp. Den skall bära huvudet högt med mycket god resning och ge intryck av att vara
pigg och aktiv. Den löst ringlade svansen skall ha styv, borstig päls.

Det registreras årligen drygt 100 Norrbottenspetsar hos SKK.