Tidigare hundar

Här hittar du hundar som vi haft på foder. Det är inte så många, då vi har en liten uppfödning och det är bara dansk-svensk gårdshund vi har eller har haft på foder eller bibehållit avelsrätt på fram till 2023. Numera har vi avelsrätt på två Norrbottenspetsar.

20140707-220145-79305445.jpgSkadis Adlige-Asgrim aka Hugo