Avel

Vårt avelsmål
Är en småskalig uppfödning av båda raserna. Vi avlar på friska, hälsoundersökta hundar till aktiva hem. För Norrbottensspets är en jakthund och Dansk-svensk Gårdshund en liten hund med aktivitets- och sällskapsbehov. Målet är rastypiska, friska och sunda hundar. Vi är också intresserade av bevarandegenetik kring våra nationalraser. Varje kull är därmed noga planerad.

Valpköpare
Våra raser besitter olika egenskaper och Norrbottenspets säljer vi endast till jaktintresserade, med önskan om utställning och jaktprov. En Norrbottenspets är inte bara en jakthund utan i högsta grad fullvärdig familjemedlem. Den ska ha en självklar plats i ”familjeflocken”.

Dansk-svensk gårdshund är inte heller en ”soffpotatis” och därför kommer du att få svara på lite frågor om vad du har för målsättningar med ditt hundköp. Vår förhoppning är att du och din valp ska få ett bra liv tillsammans. Genom att höra lite mer om dig och dina planer kan vi kanske matcha rätt valp till rätt person/familj. Valpar förändras, både efter könsmognad och från yttre påverkan men vissa egenskaper följer alltid med. På så sätt kan vi med erfarenhet se vilken valp som lämpar sig bäst till dig och dina planer.

Hälsoundersökning
Hundens hälsa är viktig för oss och därmed vill vi att du hälsoundersöker din Gårdshund när den har fyllt ett år. Hälsokontrollen innebär höftledsröntgen, patellaundersökning samt kontroll av tandstatus.
Vi ser även en hälsoundersökning hos Norrbottenspetsen, patellaundersökning, tandstatus och gärna en ögonlysning. Detta för att vi ska kunna utvärdera vårt avelsarbete. Patella är knäleder, det är inget problem hos någon av våra raser men vi vill ändå att detta kontrolleras.

BPH
Är beteende och personlighetsbeskrivning hund. BPH är en mentalbeskrivning som är utformad för att passa alla hundar. Du lär dig mer om din hund och uppfödaren får värdefull information. Vi är tacksamma om du genomför ett BPH med din hund.

Kontakt
När du köper en valp av oss vill vi gärna fortsätta hålla kontakten. Som valpköpare ska du alltid känna dig välkommen till oss. Ställ frågor, skicka bilder eller prata hund. Allt är välkommet!

Valpleverans
Valpen levereras tidigast vid  åtta veckors ålder. Vid leveranstillfället är valpen veterinärbesiktigad, ID-märkt, vaccinerad och avmaskad, samt försedd med veterinärintyg som är max sju dagar gammalt. Valpen har en dolda fel försäkring som gäller i tre år. Registreringsbevis från Svenska Kennelklubben.

Om valpen ska till ett annat land, ordnar vi det, men eventuella extra kostnader betalas av valpköparen. (t ex pass, echinococcusavmaskning)

Vi skriver också kontrakt med dig och använder Svenska Kennelklubbens avtal.

Vi har under de senaste åren ordnat kurs/träff till våra valpköpare vilket är mycket uppskattat.