Skadis Droppe av Stockmosse

Droppe SE44838/2017 som kallas Nessa behöll vi på helfoder. Vi har nu (september 2019) tagit beslut om att inte använda Nessa i avel. Nessa är hälsoundersökt med HD B/C, patella UA och fulltandad med saxbett. Och det är efter att HD resultatet det visar sig att Nessa har en övergångskota. Därmed går hon inte vidare i avel. Nessa är en pigg familjehund och kommer precis som nu glädja alla i sin omgivning med sitt glada humör.

Droppe sju veckor ung.

 

  Utställningsresultat
Ånnaboda 2019-08-03 Domare: Birgitte Schjöth
ÖKL: Excellent ÖKK:oplacerad
”2 år, knappt färdigutvecklad tik, bra proportioner överallt, korrekt bett, kunde ha lite mörkare ögon, bra hals och överlinje. Bra vinkling och rörelser, lite brett fram, bröstkorgen behöver utvecklas mer. Bra päls”

Gällivare 2018-06-29 Domare: Gunnar Norlin
JKL: VG JKK: 2:a
”bra huvud, något broskiga öron, bra hals och rygg, för åldern tillräckligt bröst och bålparti, passande benstomme. Ordinära vinklar, skjuter upp ländpartiet aning i rörelse, i övrigt bra. Utmärkt päls, en aning hög svans, mycket trevlig mentalitet ”

Junior, sommaren 2018