Lite hälsonyheter

Leo från C-kullen har varit på hälsoundersökning, och till vår stora glädje är han fulltandad med saxbett, patella UA och HD grad B med index 99 i dagsläget.

Toppen, vi är tacksamma för det. Dessutom har han gjort ett BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning hund) Vilket gick bra, gammelmatte var och tjuvkikade.

HD-index Dansk/Svensk Gårdshund

Vid årsskiftet införde SKK HD index för rasen. ”Hundens index för en (eller flera) egenskap(er) är en skattning av dess nedärvningsförmåga (avelsvärde),
jämfört med genomsnittet i rasen”. I vår ras är det HD, alltså höfter som skattas.

Så här säger SKK om index:
Är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att
utvecklas i en viss egenskap, och inte ett mått på vad avelshunden själv har för resultat”
”Ger en uppfattning om vilket resultat man kan förvänta sig i
kommande generationer av att använda den aktuella
hunden i avel”

Alla våra hundar har fått fina index, index är färskvara och baseras på resultat från en hunds röntgade föräldrar och syskon.

Ett index uttrycker det skattade avelsvärdet i förhållande till
genomsnittet i rasen (referenspopulationen*)

100 är genomsnittet i referenspopulationen

> 100 förväntas lämna avkommor med bättre
HD status än genomsnittet
< 100 förväntas lämna avkommor med sämre
HD status än genomsnittet

På SKK avelsdata kan man göra provparningar och se uppskattat/preliminärt index för en kull.

Hittills har vi inte använt hundar med C höfter i avel enligt rasklubbens rekommendationer. Sannolikt blir detta möjligt nu, då en hund med HD C kan ha högt HD index. Index sägs ge en säkrare bedömning av en individs avelsvärde. Förhoppningsvis kan det bli så att Hugo (Skadis Adlige-Asgrim) kan gå i avel, en hund med fantastiskt temperament och god exteriör.

Sammanställning av våra HD index ( här saknas tre hundar som alla bor i FInland, två röntgade med HD A, en oröntgad):

Skadis Aktiva-Attila aka Salle HD A 111
Skadis Artiga-Atla aka Loppan HD B 100
Skadis Adlige-Asgrim aka Hugo HD C 94
Skadis Busige Baldur Carlsson aka Ludde HD A 115
Skadis Beundrade Billing Carlsson aka Billing HD A 115
Skadis Briljerande Brage Carlsson aka Brage HD A 115
Skadis Bara Bästa Bertha Carlsson aka Bertha HD A 115
Skadis Blixtrande Bore Carlsson aka Sigge HD A 114
Skadis Bedårande Beyla Carlsson aka Milan HD B 105

Så vi ser framtiden an och vad detta kan innebära för avel.

brage hd

Billing och Beyla aka Milan

imageStort tack till Er som hälsoundersöker våra avkommor. Det bidrar till avelsutvärdering både för oss men även till hela populationen av gårdshundar. Ett viktigt redskap i en liten ras. Både Billing och Milan röntgades nu i oktober med fina resultat. Billing fick A och Milan B så båda är därmed godkända. Tack än en gång för att ni bidrar!

På bilden Billings höfter.

Alla goda ting är tre ….eller?

Vi har varit på en längre tur med Hugo och Loppan. Vi började med ett besök hos Lillis och Ann-Marie där hundarnas pappa Ludde (Splash of water’s Lou) bor med sin halvbror Nemo. Jättekul att få träffa alla :-). Det var delmål ett!

20140418-093706.jpg

20140418-093729.jpg

Här har Hugo och Loppan valt fönsterplats. Bilder copyright: Ann-Mari Stålgren

20140418-094046.jpg

20140418-094122.jpg
Delmål två: Nationell utställning i Sundsvall
Härliga resultat för båda hundarna.
Hugo excellent, CK, 1ukkl, reservcert och 2:a bästa hane.
Loppan excellent, 2 ukkl
Kritiken lägger vi in på hundarnas egna sidor.

20140418-094713.jpg

Delmål tre: höftledsröntgen av Hugo
Vi gjorde en omröntgen på måndagen som dock resulterade i ett C. Så där är förklaringen till rubriken.