Uppdaterad stamtavla Freja & Ludde

Nu har jag även uppdaterat Frejas och Luddes stamtavla. Den fanns och finns även nu under A-kullen. Skillnaden är att jag skrivit in HD status så långt jag har hittat på hunddata. stamtavlafrejaochludde3