Juli

Juli, Funnyfail’s Fröken Fräken Billing utvecklas hela tiden. På bilden är hon drygt ett år, ca 34-35 cm hög. Vi ser med spänning fram emot hälsoundersökning senare i år.