Valpar

Valpar planeras 2019, förutsatt att våra målsättningar uppfylls.

Norrbottenspetsvalpar

Lava är hälsoundersökt UA och om höstens jakt går bra och vi förhoppningsvis får delta på jaktprov hoppas vi på en kull efter henne.

Loppan april 2017, 4 år.

Dansk-svensk gårdshund

Inga nya kullar av dansk-svensk gårdshund planeras i nuläget. Vi utvärderar Loppans två kullar och om vi är nöjda med resultatet kan nästa kull bli 2019.

 

 

 

 

 

Tundra har fått två kullar och fyller sju år 2018. Vi är nöjda med avkommornas alla ”hörnstenar” mentalitet, hälsa, exteriör och jaktlust.

tundra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freja kommer inte att användas i avel. Vi är nöjda med hennes två kullar, 13 valpar.
Freja är numera veteran.

vadsägerni